Potrditev

Potrditev / Confirmation

Vaš termin tehničnega pregleda je potrjen.

Your Scrutineering time is confirmed.