NASTOPAL BOM ZA
TEKMOVALEC VOZNIK SOVOZNIK
Naziv društva
Priimek
Ime
Datum rojstva
Nacionalnost
Št. osebnega dokumenta
Naslov
Mesto - pošta
Država
Telefon
Email
Tekmovalna licenca št.
Vozniška licenca št.
Izdano v državi
PODATKI O AVTOMOBILU
Znamka Država registracije
Model Registrska številka
Leto izdelave CCM
Skupina/razred/divizija Številka šasije
Številka homologacije Številka tehnične knjižice
Sprejemam marketinški material
PRIORITETA
Voznik Avtomobil
Skupina/razred
FIA prioriteta FIA prejšnja prioriteta Leto
FIA prioriteta FIA prejšnja prioriteta Leto
Osvojen naslov Leto
Rezultati Leto Dirka Skupna uvrstitev Uvrstitev v razredu
Mednarodni
Nacionalni

STRINJANJE S POGOJI

Tekmovalec, voznik in sovoznik soglašamo in s podpisom potrjujemo spodaj napisano, v imenu vseh članov ekipe na 38. RALLY VELENJE 2023

1. Da sprejemamo pogoje iz dodatnega pravilnika za 38. RALLY VELENJE 2023, ki bo potekal v skladu z Mednarodnim športnim pravilnikom FIA, Splošnim predpisi FIA za Rally prvenstva, Tehničnimi pravilniki FIA, Pravilniki nacionalne panožne zveze AŠ 2005 in se obvezujemo, da jih bomo v celoti upoštevali.

2. Da je Rally nevaren in da so posledica nesreče lahko smrt, telesne poškodbe, invalidnost in premoženjska škoda, zato nase prevzemamo vso odgovornost za nastop na 38. RALLY VELENJE 2023in se odpovedujemo kakršnim koli zahtevam ali terjatvam napram FIA, ustreznemu ASN, organizatorju, za kakršnokoli odgovornost v primeru smrti, telesne poškodbe, premoženjske škode, ki je nastala kot rezultat udeležbe na 38. RALLY VELENJE 2023

S podpisom tudi izjavljamo, da so vsi podatki navedeni v prijavnici pravilni in točni.

Žig Podpis tekmovalca Podpis voznika Podpis sovoznika